- INSTALACJE SYGNALIZACJI POŻARU

Sygnalizacja pożaru

Bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa nieruchomości jest instalacja sygnalizacji pożaru. Wczesne wykrycie ognia lub dymu może uchronić Państwa zdrowie a często iżycie, jak również majątek.

Instalacja sygnalizacji pożaru wykonywana jest w analogiczny sposób jak systemu alarmowego. Zdarza się, że są one łączone, jednak należy pamiętać, że Instytut Pożarnictwa nie daje homologacji na taką instalację (w przypadku włamania i uszkodzenia centrali przez intruzów nieczynna też jest instalacja sygnalizacji pożaru). W profesjonalnych centralach pożarowych instalowanych przez naszą firmę inna jest technika wykonywania połączeń z czujnikami, dlatego też nie łączymy tych instalacji.

 PROJEKT

Każdą instalację poprzedzamy szczegółową analizą potrzeb naszego klienta i oceną zagrożenia, uwzględniając specyfikę poszczególnych obiektów. Na tej podstawie przygotowujemy indywidualny projekt oraz ofertę odpowiadające Państwa wymaganiom oraz potrzebom.

 MONTAŻ

Instalacja sygnalizacji pożaru zasadniczo składa się z centrali sygnalizacji pożaru (Polon Alfa) i czujników. Najczęściej stosowane są czujniki optyczne. Mają podobną czułość do czujników izotopowych, ale są bezpieczniejsze, można je stosować w miejscach o podwyższonych wymogach bezpieczeństwa np. w szpitalach. Mogą też być czujniki termiczne.

Zasady montażu czujników pożarowych sprowadzają się do instalacji takiego czujnika na środku sufitu w pomieszczeniu przy uwzględnieniu jego zasięgu (przy większej powierzchni pomieszczenia powinno się stosować większą ilość czujników). Indywidualne centrale sygnalizacji pożaru przeważnie mają certyfikat Instytutu Pożarnictwa i takie można podłączyć do systemu monitoringu NOMA 2000.

 KONSERWACJA

Bardzo ważnym elementem niezawodnego systemu sygnalizującego pożar jest właściwa konserwacja. Regularnie sprawdzamy poprawność funkcjonowania oraz parametry instalowanych przez naszą firmę systemów.

Przeprowadzamy również konserwację istniejących już systemów sygnalizacji pożaru.

 NAPRAWA I MODERNIZACJA STARYCH INSTALACJI

Jak każde urządzenie elektroniczne również alarmy ulegają uszkodzeniu bądź starzeniu. System taki można naprawić. Często jednak bardziej opłacalna jest modernizacja. Wymienia się wówczas poszczególne elementy na nowocześniejsze, z bardziej skutecznymi czujnikami, o większej niezawodności.

Sygnalizacja poaru

Instalacje sygnalizacji pożaru wykonujemy w mieszkaniach, domach, osiedlach, sklepach, biurach, magazynach i innych obiektach.


Wszystkie usługi świadczone przez naszą firmę objęte są gwarancją na 24 miesiące. Następnie może być podpisana umowa na konserwację.

 - Skontaktuj się z nami aby otrzymać szczegółową ofertę!ZIZM Systemy bezpieczeństwa

tel. 516 36 36 20, tel./fax 22 619 57 86
e-mail: info@instalacje-zizm.com.pl
ul. Kłopotowskiego 6, Warszawa