- TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA (CCTV)

Telewizja przemysłowa

Telewizja przemysłowa daje wiele wymiernych korzyści. Przede wszystkim podnosi bezpieczeństwo obiektu i ludzi znajdujących sie na jego terenie. Rejestruje i archiwizuje wszystkie zdarzenia. Może stanowić skuteczną kontrolę pracowników, czasu i wydajności pracy.

 PROJEKT

Każda instalacja wykonywa przez naszą firmę poprzedzana jest szczegółowymi konsultacjami z Państwem, analizą obiektu oraz wymagań, jakie ma spełniać. Jest to bardzo istotny etap, ponieważ telewizja przemysłowa daje bardzo wiele możliwości. Kolejnym krokiem jest przygotowanie projektu oraz kosztorysu, który uwzględnia koszty usługi oraz materiałów.

 MONTAŻ

Montujemy kamery zarówno wewnątrz pomieszczeń (pokoje, korytarze, wejścia) jak też i na zewnętrz (skierowane na jeden punk, wzdłuż elewacji budynku) stałe i na głowicach obrotowych, czarno-białe i kolorowe, ze stałymi obiektywami i z zoomem. W sytuacji gdy teren na zewnątrz obiektu jest niedostatecznie oświetlony stosujemy promienniki podczerwieni będą dodatkowe oświetlenie halogenowe. Kamery poprzez dzielniki, multipleksery lub rejestratory cyfrowe podłącza się do monitora.

Telewizja przemysłowa może być podłączona do internetu, wówczas istnieje możliwość podglądu sytuacji z innego miejsca niż zainstalowany rejestrator.

 KONSERWACJA

Konserwacja systemu TV przemysłowej polega na okresowej regulacji kamer, przesłon obiektywu, czyszczeniu obudów; okresowym przeglądzie urządzeń rejestrujących obraz.

 NAPRAWA I MODERNIZACJA STARYCH INSTALACJI

Jak każde urządzenie elektroniczne również kamery, dzielniki obrazu czy monitory ulegają uszkodzeniu bądź starzeniu. W większości przypadków wskazana jest wymiana takiej kamery.

Oferta firmy obejmuje każdego rodzaju zabezpieczenia w każdym typie obiektów.

Instalację telewizji przemysłowej można połączyć z systemem alarmowym. Podłczenie z alarmem polega na podłączeniu czujników otwarcia obudowy kamery z centralą alarmową, można podłączyć wyjście alarmowe np. multipleksera z instalacją alarmową – ruch zaobserwowany w chronionym obszarze spowoduje alarm (multipleksery mają możliwość takiego zaprogramowania matrycy, że zmiana obrazu z kamery powoduje zmianę stanu wyjścia alarmowego).

Wszystkie usługi świadczone przez naszą firmę objęte są gwarancją na 24 miesiące. Następnie może być podpisana umowa na konserwację.

 - Skontaktuj się z nami aby otrzymać szczegółową ofertę!ZIZM Systemy bezpieczeństwa

tel. 516 36 36 20, tel./fax 22 619 57 86
e-mail: info@instalacje-zizm.com.pl
ul. Kłopotowskiego 6, Warszawa